Update voortgang december

13 december '19

Op 19 november hebben wij alle kopers van de appartementen van Westerzicht op Golfbaan Purmerend, geïnformeerd over de stand van zaken. In deze nieuwsbrief gaven wij aan in afwachting te zijn van een 3-tal zaken: De onherroepelijke omgevingsvergunning, bouwrijpe grond en een verkooppercentage van 70%, de zogeheten opschortende voorwaarden. Wat is de status anno nu?

Huidige stand van zaken

De omgevingsvergunning is inmiddels onherroepelijk. Echter, het verkooppercentage is nog altijd net onder de vereiste 70%. Van de 12 woningen zijn er 8 verkocht en dat komt neer op 67%. Tevens is de grond nog niet bouwrijp. Alle opschortende voorwaarden moeten, volgens de koopovereenkomst, uiterlijk 1 maart 2020 vervuld zijn.

Verwachte planning

Onze verwachting is dat eind januari of begin februari 2020 aan de opschortende voorwaarden is voldaan. Op dat moment versturen wij dan ook de zogeheten Hoera-brieven (een tweetal e-mails die 48 uur na elkaar worden verzonden) naar de kopers en geven de notaris de opdracht de aktes te passeren.

Interesse in één van de vrije bouwnummers?

Zoals hierboven te lezen is, zijn 8 van de 12 appartementen inmiddels verkocht. Dat betekent dat er nog 4 woningen per direct beschikbaar zijn. Interesse in één van de vrije bouwnummers? Neem dan snel contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Naar de contactgegevens
Wat ging hieraan vooraf? Bekijk het eerdere nieuwsbericht
Wat is er beschikbaar? Bekijk het actuele overzicht